BACK

Obafemi

Martins

前锋
国籍: 尼日利亚
出生地 Lagos (Nigeria) 生日 28-10-1984
比赛
出场数
进球
国内联赛
88
28
欧洲比赛
29
12
意大利杯&意大利超级杯
17
9
总计
134
49
Tav
down
生涯&荣誉
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
2002/03 国际米兰 2 0
2003/04 国际米兰 3 1
2004/05 意大利杯 国际米兰 6 6
2005/06 2005年意大利超级杯,意大利杯冠军,意甲冠军 国际米兰 6 2
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
2002/03 国际米兰 4 2
2003/04 国际米兰 9 3
2004/05 意大利杯 国际米兰 8 5
2005/06 2005年意大利超级杯,意大利杯冠军,意甲冠军 国际米兰 8 2
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
2002/03 国际米兰 4 1
2003/04 国际米兰 25 7
2004/05 意大利杯 国际米兰 31 11
2005/06 2005年意大利超级杯,意大利杯冠军,意甲冠军 国际米兰 28 9