BACK

Gianfranco

Bedin

中场
国籍: 意大利
出生地 San Dona' di Piave (VE) 生日 24-07-1945
比赛
出场数
进球
国内联赛
225
20
欧洲比赛
40
1
意大利杯&意大利超级杯
45
2
总计
310
23
Tav
down
生涯&荣誉
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
1963/64 Coppa dei Campioni 国际米兰 1 0
1964/65 Scudetto - Coppa dei Campioni - Coppa Intercontinentale 国际米兰 2 1
1965/66 Scudetto - Coppa Intercontinentale 国际米兰 1 0
1966/67 国际米兰 1 0
1967/68 国际米兰 7 1
1968/69 国际米兰 2 0
1969/70 国际米兰 6 0
1970/71 意甲联赛 国际米兰 0 0
1971/72 国际米兰 10 0
1972/73 国际米兰 8 0
1973/74 国际米兰 7 0
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
1963/64 Coppa dei Campioni 国际米兰 0 0
1964/65 Scudetto - Coppa dei Campioni - Coppa Intercontinentale 国际米兰 3 0
1965/66 Scudetto - Coppa Intercontinentale 国际米兰 8 0
1966/67 国际米兰 8 0
1967/68 国际米兰 0 0
1968/69 国际米兰 0 0
1969/70 国际米兰 6 0
1970/71 意甲联赛 国际米兰 0 0
1971/72 国际米兰 8 0
1972/73 国际米兰 5 1
1973/74 国际米兰 2 0
赛季 荣誉 球队 出场数 进球
1963/64 Coppa dei Campioni 国际米兰 0 0
1964/65 Scudetto - Coppa dei Campioni - Coppa Intercontinentale 国际米兰 14 4
1965/66 Scudetto - Coppa Intercontinentale 国际米兰 30 5
1966/67 国际米兰 23 2
1967/68 国际米兰 14 2
1968/69 国际米兰 16 0
1969/70 国际米兰 28 0
1970/71 意甲联赛 国际米兰 23 1
1971/72 国际米兰 26 3
1972/73 国际米兰 26 1
1973/74 国际米兰 25 2